10 September 2019 08:48

Bagi PPK dan Pejabat Pengadaan ( baru/lama ) tinggal disesuaikan kalimatnya.

Lampiran: